Certificeringen

Wij willen graag voldoen aan hoogste kwaliteitseisen met betrekking tot het producren en sorteren van kersen. Voedselveiligheid staat bij ons hoog in het vaandel!

Daarnaast vinden wij een goed personeelsbeleid erg belangrijk. 

Daarom vindt er jaarlijks een externe controle plaats bij ons op het bedrijf. Ook dit jaar zijn wij weer goedgekeurd met betrekking tot de onderstaande richtlijnen. Wij zijn dan ook blij en trots dat wij over de desbetreffende certificaten beschikken! 


GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. is de wereldwijd erkende standaard voor de agrarische sector die de primaire producenten in staat stelt hun inspanningen op het gebied van voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit te certificeren.

GRASP

Wij voldoen aan de richtlijnen van GRASP.

GRASP is een Add-on van GlobalG.A.P.. Het is een risico-inventarisatie ten aanzien van de sociale omstandigheden op ons bedrijf. 

Daarnaast wordt er gekeken of er wordt voldaan aan de Nederlandse wettelijke eisen op het gebied van arbeid. Onder andere op het gebied van veiligheid, personeelsvertegenwoordiging, arbeidstijdenwet, correctheid van loon- en urenadministratie, werktijdenregistratie en toetsing of voldaan wordt aan de NEN4400 norm voor uitzendbureaus. 

BRC Global Standard for Food Safety

BRC Global Standard for Food Safety

BRC Global Standard for Food Safety is developed by food industry experts from retailers, manufacturers and food service organisations to ensure it is a rigorous and detailed, yet easy to understand the BRC Global Standard.

On the way to planet proof

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst ('Proof') dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor een betere keuze voor natuur, klimaat, én dier. Met het keurmerk werken boeren, tuinders en andere bedrijven toe naar een productie die in evenwicht is met de draagkracht van onze planeet. Zij zetten steeds verdere stappen om de aarde minder te belasten. ('On the way to...').